Dobrze przeprowadzone szkolenie podnosi kompetencje uczestników w sposób pozwalający im na natychmiastowe wdrożenie w życie pozyskanej wiedzy i nabytych umiejętności. Inwestycja w szkolenie, która ma zwrócić się dopiero po latach czy miesiącach od ich odbycia nie interesuje mnie w ogóle. To strata pieniędzy, czasu, energii, czyli tego czego nam w życiu z reguły brakuje.

Szkolenia prowadzę zawsze osobiście. Uwielbiam to. Lubię kontakt z ludźmi. Dużo się od nich uczę. Dużo też daję z siebie. Dobrze przeprowadzone szkolenie wymaga wytężonej pracy jeszcze przed jego rozpoczęciem. Wymaga często wcześniejszych spotkań lub rozmów z klientem, aby lepiej poznać jego potrzeby, profil uczestników oraz stopień ich zaawansowania w danym temacie.

Wystąpieniami publicznymi zajmuję się od dziecka. Od 9 lat w sposób sformalizowany, prowadząc ogólnopolską firmę szkoleniową. Co roku z mojej wiedzy i doświadczenia korzysta ponad 400 osób. Prowadziłem szkolenia/treningi/wykłady w uczelniach publicznych i niepublicznych, dla urzędów i przedsiębiorców, dla znawców tematu i laików, dla osób prywatnych i przedsiębiorstw znajdujących się w pierwszej 20-stce największych firm w Polsce.

Myślę, że wiem jak to się robi. Mam warsztat i doświadczenie. I choć nie wszystko zależy od prowadzącego szkolenie, to jednak wiele od niego zależy.

Tematyka szkoleń, które obecnie oferuję mieści się w pojęciu – prawo zatrudnienia. Dotyczy zatem nie tylko prawa pracy w ścisłym tego słowa znaczeniu, lecz wszelkich podstaw prawnych wykonywania pracy zarobkowej, a niekiedy także niezarobkowej (np. wolontariat).

Oto lista przykładowych zagadnień szkoleniowych z zakresu prawa pracy i HR, zrealizowanych dla moich klientów.
- skuteczne zwalnianie pracowników z przyczyn leżących po stronie pracodawcy (finansowych, technologicznych, organizacyjnych itp.),
- odpowiedzialność materialna, porządkowa i dyscyplinarna pracowników,
- elastyczne formy zatrudnienia,
- elastyczny czas pracy,
- etyczne zwalnianie pracowników,
- pieniężne i niepieniężne formy zabezpieczenia interesów pracodawców w prawie pracy (umowy o zakazie konkurencji, kary umowne, weksle, poręczenia itp.),
- ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnicy pracodawcy oraz zarządzanie danymi osobowymi pracowników i ich zabezpieczenie,
- podnoszenie efektywności pracowników poprzez budowanie z nimi długofalowych relacji, inspirowanie i motywowanie,
- zatrudnianie osób z niepełnosprawnością,
- prawidłowe ustalanie i wypłata wynagrodzenia za pracę,
- urlopy i inne zwolnienia od pracy
- nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
- status bezrobotnego i związane z nich prawa oraz obowiązki

Nie sugeruj się powyższą listą zagadnień. To tylko przykłady.

Skontaktuj się proszę ze mną teraz. Porozmawiamy. A jeśli z jakichś względów nie będę w stanie Tobie pomóc – chętnie doradzę gdzie i u kogo możesz znaleźć odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK