Wszystkie

Jean Monnet Chair (Katedra Jean Monnet) jest to prestiżowy grant przyznawany przez Agencją Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) dla profesorów uniwersyteckich na kierowanie katedrą w zakresie studiów europe...

Pragnę poinformować, że mój najnowszy artykuł pt. "Legal Regulation of the Obligation of Employers to Provide Social Support to Employees in the Polish Legal System" ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Springer US w czasopiśmie Employee Responsi...

Do góry

Specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa zatrudnienia. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (WPiAUS) oraz Europejską Akademię Planowania Finansowego z siedzibą w Bad Homburg. Prowadziłem wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Finansami i Podatki, Rachunkowość oraz Akademia Managera HR. Wyszkoliłem dotychczas ponad 2500 osób i doradzałem przedsiębiorstwom z pierwszej 20-stki największych firm w Polsce. Obecnie zajmuję stanowisko adiunkta i pełnomocnika ds. nauki w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiAUS, pełnię funkcję przewodniczącego ogólnouczelnianej Komisji Socjalnej, jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Universidad de Navarra (Hiszpania).

W latach 2014-2015 byłem członkiem eksperckiego zespołu ds. nowelizacji Statutu US, a w latach 2015-2016 członkiem rektorskiego zespołu ds. nowelizacji Regulaminu ZFŚS. Znajduję się na liście ekspertów lokalnych i ogólnopolskich mediów w zakresie prawa pracy i polityki społecznej (TVP3 Szczecin, Dziennik Gazeta Prawna). Za dotychczasową działalność naukową byłem kilkukrotnie nagradzany, zarówno na szczeblu lokalnym (indywidualna nagroda II stopnia Rektora US), jak i ogólnopolskim (I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej "Złote Skrzydła 2015" i II miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą w Polsce pracę doktorską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

IMAGE IMAGE IMAGE

Do góry

Do góry

p02 IMAGE IMAGE IMAGE

Mikołaj Rylski

+48 607 304 066

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania wiadomości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej zgodnej z treścią zapytania.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK