Wszystkie

W ramach mojego uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym PIUNA 2016-2019, w dniu 4 maja 2018 r., wygłosiłem wykład dla zgromadzonych na Uniwersytecie w Walencji ekspertów z zakresu praw człowieka, pt. "Diferencias de género y el principio de n...

Pragnę poinformować, że w marcowym i kwietniowym numerze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ukazały się moje artykuły na temat obowiązku opłacania składek za pracowników będacych jednocześnie zleceniobiorcami kontrahenta pracodawcy (art. 8 us...

Do góry

Specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa zatrudnienia. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (WPiAUS) oraz Europejską Akademię Planowania Finansowego z siedzibą w Bad Homburg. Prowadziłem wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Finansami i Podatki, Rachunkowość oraz Akademia Managera HR. Wyszkoliłem dotychczas ponad 2500 osób i doradzałem przedsiębiorstwom z pierwszej 20-stki największych firm w Polsce. Obecnie zajmuję stanowisko adiunkta i pełnomocnika ds. nauki w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiAUS, pełnię funkcję przewodniczącego ogólnouczelnianej Komisji Socjalnej, jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Universidad de Navarra (Hiszpania).

W latach 2014-2015 byłem członkiem eksperckiego zespołu ds. nowelizacji Statutu US, a w latach 2015-2016 członkiem rektorskiego zespołu ds. nowelizacji Regulaminu ZFŚS. Znajduję się na liście ekspertów lokalnych i ogólnopolskich mediów w zakresie prawa pracy i polityki społecznej (TVP3 Szczecin, Dziennik Gazeta Prawna). Za dotychczasową działalność naukową byłem kilkukrotnie nagradzany, zarówno na szczeblu lokalnym (indywidualna nagroda II stopnia Rektora US), jak i ogólnopolskim (I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej "Złote Skrzydła 2015" i II miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą w Polsce pracę doktorską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

IMAGE IMAGE IMAGE

Do góry

Do góry

p02 IMAGE IMAGE IMAGE

Mikołaj Rylski

+48 607 304 066

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania wiadomości. Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej zgodnej z treścią zapytania.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK