Wszystkie

W dniu 29 października 2018 r. miałem przyjemność wystąpić na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych", która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Temat mojej prelekcji brzmiał: "...

Pragnę poinformować, że właśnie ukazał się owoc mojej współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz organizowanej wspólnie (w grudniu zeszłego roku) konferencji naukowej. Mowa o książce pt. Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania...

Do góry

Specjalizuję się w zakresie szeroko pojętego prawa zatrudnienia. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego (WPiAUS) oraz Europejską Akademię Planowania Finansowego z siedzibą w Bad Homburg. Prowadziłem wykłady w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunkach Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Finansami i Podatki, Rachunkowość oraz Akademia Managera HR. Wyszkoliłem dotychczas ponad 2500 osób i doradzałem przedsiębiorstwom z pierwszej 20-stki największych firm w Polsce. Obecnie zajmuję stanowisko adiunkta i pełnomocnika ds. nauki w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na WPiAUS, pełnię funkcję przewodniczącego ogólnouczelnianej Komisji Socjalnej, jestem członkiem międzynarodowego zespołu badawczego ds. przeciwdziałania dyskryminacji przy Universidad de Navarra (Hiszpania). Od 2018 roku jestem wykładowcą w grancie Komisji Europejskiej - Jean Monnet Chair (dot. dyskryminacji rasowej).

W latach 2014-2015 byłem członkiem eksperckiego zespołu ds. nowelizacji Statutu US, a w latach 2015-2016 członkiem rektorskiego zespołu ds. nowelizacji Regulaminu ZFŚS. Znajduję się na liście ekspertów lokalnych i ogólnopolskich mediów w zakresie prawa pracy i polityki społecznej (TVP3 Szczecin, Dziennik Gazeta Prawna) oraz liście recenzentów takich czasopisma jak "Pracownik i Pracodawca" oraz wydawanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy czasopisma "Bezpieczeństwo pracy. Nauka i praktyka". Za dotychczasową działalność naukową byłem kilkukrotnie nagradzany, zarówno na szczeblu lokalnym (indywidualna nagroda II stopnia Rektora US), jak i ogólnopolskim (I miejsce w konkursie Dziennika Gazety Prawnej "Złote Skrzydła 2015" i II miejsce w konkursie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych na najlepszą w Polsce pracę doktorską z zakresu prawa pracy i polityki społecznej, pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej).

IMAGE IMAGE IMAGE

Do góry

Do góry

p02 IMAGE IMAGE IMAGE

Mikołaj Rylski

+48 607 304 066

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania wiadomości.
Wyrażam zgodę na otrzymanie oferty handlowej zgodnej z treścią zapytania.
Kliknij w pole poniżej, aby potwierdzić swoją autentyczność.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK