W dniu 29 października 2018 r. miałem przyjemność wystąpić na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Nadużycie prawa w ubezpieczeniach społecznych", która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Temat mojej prelekcji brzmiał: "Umowa o dzieło, czyli właściwie o co? Dorobek cywilistycznej myśli prawniczej a najnowsze orzecznictwo z zakresu ubezpieczeń społecznych". Wystąpienie spotkało się z ciepłym przyjęciem słuchaczy. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie. 

Pragnę poinformować, że właśnie ukazał się owoc mojej współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz organizowanej wspólnie (w grudniu zeszłego roku) konferencji naukowej. Mowa o książce pt. Ochronna funkcja prawa pracy. Wyzwania współczesnego rynku pracy, pod red. A. Napiórkowskiej, B. Rutkowskiej i M. Rylskiego, Toruń 2018. W niej zaś wiele ciekawych artykułów. Polecam państwa uwadze także mój artykuł pt. Ogólne refleksje o roli prawa pracy w polityce społecznej państwa. 

Jean Monnet Chair (Katedra Jean Monnet) jest to prestiżowy grant przyznawany przez Agencją Wykonawczą Unii Europejskiej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) dla profesorów uniwersyteckich na kierowanie katedrą w zakresie studiów europejskich. JMC zobowiązuje profesora oraz jego zespół do szerokiej aktywności naukowo-organizacyjnej poświęconej Unii Europejskiej, w szczególności prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań, wydawanie publikacji czy organizacji wydarzeń (konferencji, debat, wykładów). W ramach tego grantu, realizowanego na Universidad Rey Juan Carlos przez prof. Cristinę Hermidę, zostałem zaproszony, w charakterze zewnętrznego eksperta, do wygłoszenia wykładu na temat dyskrymiacji rasowej na rynku pracy UE. Wykład odbędzie się najprawdopodobniej w Madrycie. Data będzie znana w późniejszym terminie. 

Pragnę poinformować, że mój najnowszy artykuł pt. "Legal Regulation of the Obligation of Employers to Provide Social Support to Employees in the Polish Legal System" ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Springer US w czasopiśmie Employee Responsibilities and Rights Journal. 

W ramach mojego uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym PIUNA 2016-2019, w dniu 4 maja 2018 r., wygłosiłem wykład dla zgromadzonych na Uniwersytecie w Walencji ekspertów z zakresu praw człowieka, pt. "Diferencias de género y el principio de no discriminación en la jurisprudencia de los tribunales polacos". Wystąpienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez środowisko naukowe, co zaowocowało kolejnymi propozycjami prowadzenia wspólnych badań i wymiany doświadczeń naukowych podczas kolejnych planowanych wydarzeń naukowych. Czas spędzony w Walencji uważam za bardzo dla mnie owocny, także ze względu na wiele interesujących wystąpień pozostałych naukowców, w szczególności z Włoch, Meksyku i Kolumbii. 

Pragnę poinformować, że w marcowym i kwietniowym numerze Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ukazały się moje artykuły na temat obowiązku opłacania składek za pracowników będacych jednocześnie zleceniobiorcami kontrahenta pracodawcy (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej). Zachęcam Państwa do lektury.

Kilka dni temu w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się mój komentarz dotyczący najnowszych propozycji zmian w Kodeksie pracy. Można się z nim zapoznać pod adresem: http://gazetaolsztynska.pl/496698,Praca-po-godzinach-bedzie-robota-na-czarno.html,Praca-po-godzinach-bedzie-robota-na-czarno.html

Dziś w Dzienniku Bałtyckim ukazał się wywiad ze mną na temat propozycji zmian w Kodeksie pracy w roku 2018. Z jego treścią można zapoznać się tutaj: https://plus.dziennikbaltycki.pl/opinie/a/mikolaj-rylski-ekspert-prawa-pracy-pomysly-sa-ciekawe-ale-diabel-tkwi-w-szczegolach

Zachęcam do lektury

Dziś o g. 18.30 będzie można zapoznać się z moim komentarzem do nadchodzących zmian w Kodeksie pracy w magazynie reporterów „24 godziny” ogólnopolskiego kanału NowaTV.
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Rylski

Kilka dni temu ukazała się moja wypowiedź m.in. dla Pulsu Medycyny na temat uprawnień osób niezdolnych do pracy z powodu długotrwałej choroby. Zachęcam do zapoznania się z nią pod adresem:
http://pulsmedycyny.pl/4682546,44598,aktywnosc-zawodowa-pomaga-w-leczeniu-raka
http://kobietyimedycyna.pl/index.php/aktywnosc-zawodowa-pomaga-w-leczeniu-raka/
http://www.cz.info.pl/cz-kobieta2/20830-aktywnosc-zawodowa-pomaga-w-leczeniu-raka
Z wyrazami szacunku,
Mikołaj Rylski

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK