Kilka dni temu w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się mój komentarz dotyczący najnowszych propozycji zmian w Kodeksie pracy. Można się z nim zapoznać pod adresem: http://gazetaolsztynska.pl/496698,Praca-po-godzinach-bedzie-robota-na-czarno.html,Praca-po-godzinach-bedzie-robota-na-czarno.html

Dziś w Dzienniku Bałtyckim ukazał się wywiad ze mną na temat propozycji zmian w Kodeksie pracy w roku 2018. Z jego treścią można zapoznać się tutaj: https://plus.dziennikbaltycki.pl/opinie/a/mikolaj-rylski-ekspert-prawa-pracy-pomysly-sa-ciekawe-ale-diabel-tkwi-w-szczegolach

Zachęcam do lektury

Dziś o g. 18.30 będzie można zapoznać się z moim komentarzem do nadchodzących zmian w Kodeksie pracy w magazynie reporterów „24 godziny” ogólnopolskiego kanału NowaTV.
Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Rylski

Kilka dni temu ukazała się moja wypowiedź m.in. dla Pulsu Medycyny na temat uprawnień osób niezdolnych do pracy z powodu długotrwałej choroby. Zachęcam do zapoznania się z nią pod adresem:
http://pulsmedycyny.pl/4682546,44598,aktywnosc-zawodowa-pomaga-w-leczeniu-raka
http://kobietyimedycyna.pl/index.php/aktywnosc-zawodowa-pomaga-w-leczeniu-raka/
http://www.cz.info.pl/cz-kobieta2/20830-aktywnosc-zawodowa-pomaga-w-leczeniu-raka
Z wyrazami szacunku,
Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,
z całego serca życzę Państwu Zdrowych, Spokojnych, Radosnych i pełnych Miłości Świąt Bożego Narodzenia oraz tegoż samego na co dzień w Nowym Roku. Mam nadzieję, ze nasza współpraca będzie tak owocna, jak dotychczas, a nawet jeszcze piękniejsza, bo budowana na coraz głębszym poziomie wzajemnego zaufania.
Z wyrazami wdzięczności,
Mikołaj Rylski

Pragnę wyrazić moją radość z faktu, iż w dniu 1 grudnia 2017 r., dzięki współpracy reprezentowanej przeze mnie Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej WPiA Uniwersytetu Szczecińskiego z Katedrą Prawa Pracy WPiA Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, udało się zorganizować Ogólnopolską Konferencję Naukową w Pobierowie pt. Ochronna funkcja prawa pracy a wyzwania współczesnego rynku pracy. Pragnę także wyrazić moją wdzięczność wobec uczestników za trud przyjazdu i aktywnego uczestniczenia w obradach, a wobec prelegentów dodatkowo za trud przygotowania interesujących referatów. Przy tej okazji udało mi się także wygłosić prelekcję pt. „Ogólne refleksje o roli prawa pracy w polityce społecznej państwa”. 

Łączę wyrazy szacunku,
Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,

pragnę poinformować, że mój najnowszy artykuł pt. „Umowa o pracę na okres próbny po nowelizacji kodeksu pracy” ukazał się niedawno we wrześniowym numerze czasopisma „Państwo i Prawo”, uznawanego za najlepszy periodyk prawniczy w Polsce.

Łączę wyrazy szacunku,

Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,
pragnę poinformować, że z połową czerwca podjąłem się obowiązków członka zespołu recenzenckiego czasopisma „Pracownik i Pracodawca” wydawanego przez Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Dziękuję przedstawicielom redakcji tego periodyku za zaufanie.
Pozdrawiam,
Mikołaj Rylski

Szanowni Państwo,
w dniach 17 do 19 maja 2017 r. w Toruniu miał miejsce XXI Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, którego tematem przewodnim było hasło: „Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie”. W Zjeździe uczestniczyli wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, m.in. wicemarszałek Senatu prof. dr hab. Michał Seweryński; pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf; prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertruda Uścińska czy podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Marcin Zieleniecki, prof. UG. Bardzo dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w interesujących dyskusjach na temat aktualnych problemów prawa pracy, w szczególności pożądanych kierunków zmian legislacyjnych. Zjazd był połączony ze świętowaniem jubileuszu 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Grzegorza Goździewicza, kierownika Katedry Prawa Pracy UMK. Panie Profesorze, jeszcze raz wszystkiego co najlepsze!
Mikołaj Rylski

Z przyjemnością pragnę poinformować, iż w roku 2017 ukazały się już następujące publikacje mojego autorstwa: 

1. Rylski M., Obowiązki informacyjne pracodawcy związane z zawieraniem umowy o pracę po nowelizacji Kodeksu pracy, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2017, z. 2

2. Rylski M., Umowa o pracę na zastępstwo w znowelizowanym Kodeksie pracy, [w:] Dynamika zmian w prawie, pod red. M. Nawrockiego i M. Rylskiego, DIFIN 2017

3. Rylski M., Legal Employment Eligibility of the Persons with Intellectual Disability within the Contract of Employment [w:] Sytuacja osób niepełnosprawnych intelektualnie w Polsce, pod red. K. Flagi-Gieruszyńskiej i B. Karakiewicz, Currenda 2017

Zachęcam do lektury! Kolejne opracowania naukowe ukażą się w drugiej połowie roku.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK