Ścisła współpraca między:
- naukowcami,
- naukowcami i instytucjami publicznymi,
- nauką i biznesem,
jest w dzisiejszych czasach niezbędna, aby osiągać dalekosiężne cele i realizować przełomowe projekty oparte na zasadzie win-win.

Z powyższego względu proponuję, abyśmy już dziś nawiązali współpracę, która może dotyczyć przykładowo:
- zorganizowania wspólnie konferencji naukowej,
- przygotowania referatu na konferencję naukową,
- napisania wspólnie artykułu, glosy, monografii, komentarza, podręcznika, skryptu itp. lub przygotowania recenzji wydawniczej wymienionych wyżej przejawów aktywności naukowej i dydaktycznej,
- zredagowania i wydania monografii wieloautorskiej,
- sporządzenia opinii prawnej,
- odbycia wyjazdu badawczego do innego ośrodka naukowego w kraju lub zagranicą,
- wzajemnej wymiany kadry naukowej pomiędzy naszymi ośrodkami naukowymi,

Niezależnie od powyższego pragnę zaprosić Cię do udziału w przełomowym projekcie, który obecnie przygotowuję (faza koncepcyjna), dotyczącego zacieśniania współpracy pomiędzy naukowcami poprzez organizowanie wspólnych projektów naukowych. Opracowanie, przygotowanie, wdrożenie i bieżąca realizacja takiego przedsięwzięcia wymaga i będzie wymagać dużych nakładów czasu, energii, pieniędzy. W pojedynkę nie dam rady tego zrobić! Potrzebuję zatem Ciebie, a Ty w mojej opinii potrzebujesz, aby ten projekt został jak najszybciej wdrożony w życie. Ułatwi on nam wszystkim pracę, pozwoli dużo szybciej i efektywniej osiągać cele badawcze, pomoże zdobywać awanse naukowe, a przede wszystkim sprawi, że zaczniemy się przyjaźnić, mimo nieraz wielkiego dystansu odległości terytorialnej jaka nas dzieli! Jeśli temat Cię zainteresował – proszę napisz do mnie teraz lub zadzwoń.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK