14 grudnia 2016 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu naukowego i technicznego)", odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, organizowanej przez Katedrę Prawa Cywilnego i Handlowego przy współudziale Stowarzyszenia Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL w Kielcach - wygłoszę prelekcję na temat odpowiedzialności pracownika naukowego za wadliwe wykonanie pracy twórczej. Serdecznie zapraszam!

27 października 2016 r. wziąłem udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: Inspekcja Pracy – wyzwania przyszłości”, odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ciekawe wystąpienia, dużo nowych inspiracji i przemyśleń.

16 listopada 2016 r. podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postępowanie egzekucyjne i inne postępowania wykonawcze”, odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, wygłoszę prelekcję na temat ochrony wynagrodzenia za pracę w postępowaniu egzekucyjnym. Serdecznie zapraszam!

Dziś spotkało mnie duże wyróżnienie. Najstarsze i jedne z najwyżej punktowanych czasopism prawniczych w Polsce – „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” zwróciło się do mnie o napisanie recenzji jednego z nadesłanych do redakcji artykułów naukowych. Serdecznie dziękuję za zaszczycenie mnie taką propozycją.

10 czerwca br. brałem udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zawody prawnicze wobec informatyzacji postępowania cywilnego”, odbywającej się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Pozdrawiam wszystkich uczestników i prelegentów!

W tym miesiącu, na łamach czasopisma „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” (nr 5), ukazał się mój najnowszy artykuł naukowy pt. „O wadliwym wdrożeniu przez Polskę dyrektywy o zwolnieniach grupowych (98/59/WE)”. Zachęcam do lektury!

Dziś wieczorem w TVP3 Szczecin będziemy rozmawiali o rozwiązywaniu stosunku pracy. Zachęcam do oglądania!

Podjęta przeze mnie kilka miesięcy temu współpraca z naukowcami z ISMA University of Latvia zaowocowała wydaniem książki „Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities”. Mam zaszczyt być autorem jednego z rozdziałów w tej monografii (“Non-competition agreements in the Polish Legal System as a way of safeguarding the interests of employers”). Zachęcam do zapoznania się z treścią tej pozycji wydawniczej.

21 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Gazecie Prawnej (dodatek Kadry i Płace), nr 77 (4224), ukazał się artykuł mojego autorstwa na kontrowersyjny temat dotyczący jednak dość powszechnej praktyki spania przez lekarzy podczas dyżurów medycznych. Z artykułu można się m.in. dowiedzieć czy takie zachowanie personelu medycznego jest prawnie dopuszczalne.

Właśnie wróciłem z Warszawy, z jubileuszu prof. Ludwika Florka – jeszcze raz wszystkiego najlepszego Panie Profesorze! Przy okazji jubileuszu odbywała się Ogólnopolska Konferencja Naukowa, na cześć Szanownego Jubilata, pod tytułem „Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy”. Miałem przyjemność wziąć udział w interesującej dyskusji, która odbyła się między poszczególnymi wystąpieniami. Jak zwykle przywiozłem ze sobą wiele interesujących wątków i nowych płaszczyzn badawczych.

Nasza witryna używa plików cookies i podobnych technologii w celu ułatwienia jej przeglądania!

OK